Prezenční kurzy s e-learningemSpolupracujeme s mnoha experty z různých oblastí a oborů, proto Vám můžeme nabídnout jakýkoliv kurz dle Vašeho přání, ať už z oblasti managementu, obchodu a marketingu, cizích jazyků, Public Relations či tzv. soft skills, jako např. komunikačních dovedností apod.  Naši lektoři po dohodě s Vámi navrhnou časovou dotaci pro prezenční kurz, jehož prezenční forma bude doplněna i o e-learningový obsah umístěný v e-learningovém systému LMS Unifor. Takto bude kurz dostupný studentům i po absolvování prezenčního kurzu. V LMS Uniforu budou mít studenti připraven veškerý multimediální obsah, včetně audia, videa, vzorových spisů apod. Zároveň studenti budou moci absolvovat testy z daného kurzu a po úspěšném absolvování kurzu obdrží certifikát.

Investice do vědění nesou nejvyšší úrok.

Benjamin Franklin