O NÁSSpolečnost NET University se zabývá službami v oblasti vzdělávání. Jedním z nejvýznamnějších produktů je e-learningový systém LMS Unifor, který NET University vyvíjí a neustále v souladu s nejnovějšími trendy zdokonaluje od roku 2002. Kromě e-learningového systému poskytuje NET University i další sofistikované systémy pro vzdělávání, jako např. školní informační systém ClassIS, systémy pro online dotazníky a online testování apod.

NET University se také dlouhodobě věnuje realizaci vzdělávacích kurzů především v distanční, ale i prezenční formě. Samozřejmě poskytuje zákazníkům i další podpůrné služby související se vzděláváním, jako je odborné poradenství,.pomoc se zaváděním e-learningového a dalších systémů, tvorbu a převody textů, jazykové korektury a překlady apod.