Pro firemní sektorJste firma a potřebujete vyškolit stávající zaměstnance? Nebo přijímáte nové zaměstnance a potřebujete je zaškolit tak, aby se co nejdříve seznámili s firemními procesy, nastudovali si potřebné informace a mohli začít v rámci firmy co nejdříve fungovat? Vlastníte jako firma cenné firemní know-how, které je vázáno na malý počet expertů a hrozí, že s jejich odchodem nebude toto firemní know-how uchováno pro další zaměstnance firmy?

Pak tu máme pro Vás řešení. A tím je využití e-learningové platformy LMS Unifor.

Varianta 1 – Firma potřebuje vyškolit zaměstnance

Malá či střední firma chce realizovat vzdělávací kurzy zaměřené na zvyšování kvalifikace svých pracovníků. Chce ušetřit finance na mzdu lektora, zároveň chce uspořit čas, v rámci kterého by zaměstnanci museli být prezenčně školeni. Nechce také platit pronájem místnosti či složitě zajišťovat rezervaci školicí místnosti a logistiku celé akce. Hledá řešení, které by firmě z dlouhodobé perspektivy přineslo úspory, a znamenalo tedy i potenciální zisk.

Řešení:

Firma může využít možnosti zakoupení LMS Unifor, který poskytne kvalitní vzdělávací platformu pro e-learningové studium. Pořídí si pouze ty moduly, které skutečně použije a bude využívat. Zároveň si firma ve spolupráci s NET University připraví studijní materiály, které budou k dispozici zaměstnancům. Ti pak budou studovat v e-learningovém prostředí, kdykoliv a kdekoliv, a budou řešit zadané úkoly. Studium bude probíhat bez nutnosti osobních konzultací s lektory. Komunikační nástroje systému LMS Unifor poskytnou pracovníkům široké spektrum komunikačních možností.


Varianta 2 – Předmětem podnikání firmy je vzdělávání. Firma chce kromě prezenčních kurzů rozšířit svoji nabídku o online vzdělávání.

Firma, zaměřená na vzdělávání a poskytující komerční vzdělávací kurzy, chce nabídnout svým studentům a účastníkům vzdělávání studijní materiály v online podobě. Zároveň chce testovat, nakolik studující pochopili zadanou látku, chce být se studenty v kontaktu a chce jim poskytnout nadstandardní péči mimo rámec běžných prezenčních vzdělávacích akcí (seminářů, workshopů).

Řešení:

Vzdělávací firma využije e-learningové řešení systému LMS Unifor, ve kterém bude realizovat online vzdělávací akce. Studenti pak budou mít k dispozici multimediální vzdělávací materiály, které budou jak poskytovat výklad učiva, tak i procvičovat a testovat získané znalosti studentů. Zaměstnanci firmy budou na celé studium dohlížet z pozice tutorů.


Varianta 3 – Firma potřebuje uchovat firemní know-how a předávat ho dalším zaměstnancům firmy

Specifické dílčí know-how firmy je dosud vázáno jen na několik jednotlivců ve firmě a přenos na další zaměstnance se děje jen jen face to face formou, např. u stroje, v laboratoři, apod. či formou prezenčních školení.  S odchodem klíčových zaměstnanců hrozí, že firemní know-how nebude uchováno ve firmě a nebude ho mít kdo dále předávat dalším zaměstnancům.

Řešení:

Firma využije e-learningové řešení systému LMS Unifor, ve kterém bude firemní know-how uchováno. Zaměstnanci firmy se tak budou moci seznamovat s firemním know-how potřebným pro jejich práci  v e-learningovém prostředí, budou se moci vzdělávat kdykoliv a kdekoliv. Studium bude probíhat bez nutnosti osobních konzultací s lektory. Komunikační nástroje systému LMS Unifor poskytnou pracovníkům široké spektrum komunikačních možností.