Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v OlomouciPřípadová studie používání testovacího systému TSU na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

 

Charakteristika zákazníka
Univerzita Palackého v Olomouci (dále UP) je vysoká škola s dlouhou tradicí. Byla založena již v 16. století a je tak nejstarší vysokou školou na Moravě a druhou nejstarší v České republice. V současnosti představuje moderní vzdělávací instituci se širokou nabídkou studijních oborů a bohatou vědeckou činností. Na jejích osmi fakultách studuje přes 24 000 studentů.

Základními studijními směry Fakulty tělesné kultury (FTK) UP jsou: studium učitelství tělesné výchovy, fyzioterapie, aplikované tělesné výchovy, rekreologie, tělesné výchovy a sportu, ochrany obyvatelstva a managementu sportu a trenérství. Magisterské studium je koncipováno jako pětileté a dvouleté navazující, bakalářské studium jako tříleté. Na fakultě je rovněž realizován doktorský studijní program oboru kinantropologie.

Testovací systém TSU na Fakultě tělesné kultury v Olomouci
V rámci Univerzity Palackého využívá Fakulta tělesné kultury od počátku své existence e-learningovou platformu LMS Unifor.

Postupem času vyplynula na povrch potřeba samostatné aplikace pro online testování (i v předmětech, kde se LMS Unifor jako takový nevyužíval). Tou dobou již fungovalo TSU na Justiční akademii, následně se jej podařilo prosadit i na FTK. Pro FTK běží současně dvě instalace TSU.

 

Testovací modul TSU pro přijímací řízení
Na FTK se používá „standardní“ verze testovacího modulu TSU. Zapíná se vždy na období přijímacích zkoušek, odstraní se data z uplynulého roku, na závěr zazálohuje databáze.

 

Testovací modul TSU pro fyziologii
Kromě přijímacího řízení je modifikované TSU dále využíváno pro potřeby katedry fyziologie. V letech 2010-2012 byly provedeny následující úpravy na míru:

  1. Hodnocení podle počtu chyb
  2. Zákaz průchodu testem (odstranění navigačních šipek)
  3. Zrušení zobrazování oblastí v hlavičce testu
  4. Okamžité spuštění testu (přeskok stránky detail testu)
  5. Funkce kopírování testu
  6. Zobrazování sad testových otázek pouze jejich autorům
„Dlouhodobá pozitivní spolupráce s NET University při realizaci a přípravě testovacího systému pro přijímací řízeni na Fakultu tělesné kultury byla logickým krokem k oslovení a spolupráci při vytváření testovacího systému pro katedry s různým zaměřením a nutnosti specifických úprav, jak v podobě nebo funkčnosti testu a jeho vyhodnocení. Tato spolupráce byla vždy bezproblémová a jakékoliv problémy řešeny efektivně a aktivně.“

Mgr. Martin Nosek
konzultant pro e-learning na FTK UP