Firemní sektorPřípadová studie OLC Systems s.r.o.

Firmě OLC Systems se podařilo díky zavedení e-learningu omezit časovou náročnost a personální zajištění při realizaci interních školení pro nové zaměstnance. Firma pomocí e-learningového systému zajišťuje také další interní školení pro svoje zaměstnance, např. školení bezpečnosti práce, první pomoci či obchodních a komunikačních dovedností apod. Všechna zmiňovaná školení mohou být realizována mimo pracovní prostředí, zaměstnanci se mohou vzdělávat a školit odkudkoliv, např. z domu nebo cestou na pracoviště, čímž firma značně šetří náklady vynaložené na lektory či školicí prostory.

Charakteristika zákazníka

Firma OLC Systems se sídlem v Olomouci se se svou činností řadí mezi významné IT společnosti.

Mezi její hlavní činnosti patří tvorba enterprise systémů (komplexních systémů pro práci s daty pro střední a velké firmy), webových systémů (středně složitých aplikací pro malé a střední podniky) a webových prezentací (kompletních služeb pro malé a střední podniky). Nedílnou součástí činnosti OLC Systems je i následný support vytvořených produktů.

Potřeby a nároky OLC Systems na vzdělávání

Ke splnění podmínek a náležitostí zmiňovaných školení potřebovalo OLC Systems dříve zajistit potřebné personální zdroje
(lektora či školitele), vlastní či pronajaté prostory a vymezit časový prostor pro zaměstnance v rámci jejich pracovní doby apod. Všechny tyto požadavky se samozřejmě také promítly do finančních nákladů.

Po zavedení e-learningového systému LMS Unifor využívá OLC Systems plně jeho širokospektrálních možností. Díky e-learningu mohou budoucí zaměstnanci nastudovat potřebné informace z pohodlí domova, stejně tak i stávající zaměstnanci mohou využít všech multimediálních alternativ, které LMS Unifor nabízí. Vzhledem k tomu, že OLC Systems často spolupracuje a komunikuje i se zahraničními klienty a partnery, využívá se s úspěchem také anglické rozhraní, které systém LMS Unifor poskytuje.

Také při náboru a proškolení nových zaměstnanců se celý proces značně urychlil, právě i díky možnosti online školení. Zaměstnanci se mohou připravovat a vzdělávat průběžně, čímž se omezí časová náročnost na samotnou realizaci školení.

Interní školení pomocí e-learningového systému LMS Unifor

Vzhledem k pracovnímu zaměření firmy se předpokládá ICT gramotnost zájemců o nové pracovní pozice. Proto vedení firmy rozhodlo o realizaci projektu „interní vstupního školení pomocí e-learningového systému“.

  Tento projekt byl zahájen následujícími činnostmi:

  • Import obsahu školení do e-learningového systému LMS Unifor
  • Vytvoření sekundárních studijních materiálů ve formátech umožňujících tisk – skripta ve formátu PDF a powerpointové prezentace
  • Vytvoření uživatelských účtů a zpřístupnění přihlašovacích údajů

Projekt interního vstupního e-learningového školení v systému LMS Unifor byl zahájen v roce 2013, kdy byli proškolení zaměstnanci v interních směrnicích. Následně byla vytvořena školení v dalších oblastech a mimo školení využívá dnes OLC Systems také e-learningový systém k pravidelnému testování programátorů.

Současnost a reálný provoz

V současné době využívá firma OLC Systems e-learning v mnoha oblastech jejího pracovního zaměření. Každý zaměstnanec firmy má v systému vytvořený uživatelský profil, pomocí kterého je zapsán do vzdělávacích kurzů, včetně testového modulu. Zaměstnanci mezi sebou v rámci firmy také využívají interní komunikační systém.

OLC Systems s.r.o. chápe využívání e-learningu jako značnou výhodu oproti konkurenci. Systém LMS Unifor poskytuje firmě trvalé výhody v oblasti úspory času, finančních i personálních zdrojů a stálou možnost zaměstnanců se aktivně vzdělávat.

David Pokorný, jednatel OLC Systems s.r.o