TSU – testovací ISTestovací systém TSU je propracovaný a velmi účinný nástroj vhodný pro vstupní, průběžné, ale i výstupní online testování znalostí. Testovací systém TSU je s úspěchem používán nejen ve školství, na mnoha školách různých typů (např. při přijímacích řízeních), ale i ve firmách (firemním vzdělávání, v personalistice) nebo veřejné a státní správě. Tzn. všude tam, kde je potřeba testovat úroveň znalostí, ověřovat získané vědomosti a předané informace nebo třeba zjišťovat potřebné předpoklady pro určitou pracovní pozici,

Testovací systém TSU není omezen pouze na texty, ale v rámci testů lze použít i multimediální obsah (obrázky, audio atp.). Při testování lze zvolit z široké škály možných testových otázek (doplňovací, seřazovací, přiřazovací, atd.).

Vyznačuje jednoduchostí ovládání a přehledností systému. Práce s TSU je velice intuitivní a osvojení ovládání nezabere více než pár minut.