Zavádění e-learningu a převody textůPomůžeme Vám se zavedením e-learningu a poskytneme vstupní školení autorům vzdělávacího obsahu, tutorům, manažerům vzdělávání apod. Také Vám pomůžeme s převody Vašich již používaných studijních materiálů vzdělávacích kurzů do systému LMS Unifor a nachystáme je pro online vzdělávání tak, abyste s tím neměli žádnou práci. K dalším nabízeným podpůrným službám patří zajištění překladů Vašich stávajících vzdělávacích materiálů do cizího jazyka či jazykové korektury.