Pro vysoké školyAby dnes mohla vysoká škola obstát v konkurenci, bez e-learningu se neobejde. E-learningové opory jsou ve vysokém školství také nutné pro akreditaci kombinovaných a distančních forem různých studijních programů.

NET University již řadu let spolupracuje s vysokými školami, systém Unifor se stal studijní platformou pro realizaci jak běžného vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, tak i platformou pro realizaci různých grantových projektů. LMS Unifor poskytuje e-learningové zázemí např. Univerzitě Palackého v Olomouci, Ekonomické fakultě Západočeské univerzity v Plzni apod.

Varianta – běžné studium

Fakulta / katedra / ústav / pracoviště vysoké školy chce využívat e-learning pro své distanční a kombinované studium. Chce přijmout studenty do programů celoživotního vzdělávání, také získat dostatek studujících pro distanční a kombinované formy studia (rozšiřující apod.). Proto potřebuje kvalitní e-learningové řešení, představující časovou a finanční úsporu (náklady na prezenční výuku, čas vyhovující všem studentům, náklady na učební materiály apod.). Má k dispozici finanční prostředky, chce však co nejdříve svoji investici zhodnotit. 

Řešení: 
LMS Unifor je vhodným řešením pro vysoké školy. Je to propracovaný a uživatelsky přívětivý e-learningový systém. Je vyvíjen již  mnoho let, upravován a doplňován v souladu s nejnovějšími trendy a hlavně je ověřený provozem u desetitisíců studentů v rámci celé ČR. Disponuje všemi nástroji, které jsou nutné pro uspokojení těch nejnáročnějších potřeb vysoké školy.