Státní a veřejná správaPřípadová studie Justiční akademie

Justiční akademie využívá komplexní ekosystém informačních systémů pro vzdělávání od společnosti NET University. Používá vzdělávací portál, e-learningový systém LMS Unifor a také systém pro online testování TSU. Systém ASJA, vzdělávací portál ušitý na míru, je de facto takový rozcestník pro všechny zájemce o vzdělávání v rámci Justiční akademie: Díky němu je způsob prezentace a organizace seminářů jednodušší. V e-learningovém systému  LMS Unifor je výuka mnohem efektivnější. Způsob sdílení a online prezentace materiálů, usnadňuje práci nejen samotným autorům a vyučujícím, ale také účastníkům seminářů. TSU, jakožto osvědčený nástroj na online testování znalostí, umožňuje Justiční akademii prověřit znalosti jednotlivých osob a skupin účastnících se vzdělávání.

Charakteristika zákazníka

Justiční akademie zabezpečuje vzdělávání osob působících v okruhu působnosti resortu Ministerstva spravedlnosti. V oblasti vzdělávání dále koordinuje činnost s činností soudů, státních zastupitelství a dalších institucí.

 Justiční akademie organizuje a provádí odborné vzdělání soudců a státních zástupců, vzdělávání a výchovu justičních a právních čekatelů, a dalších osob, u nichž tak stanoví zvláštní právní předpis nebo ministerstvo. Dále analyzuje a zkoumá potřeby a požadavky soudců, státních zástupců a dalších profesních skupin a informuje o veškerých chystaných vzdělávacích akcích. Také zveřejňuje výsledky hodnocení uskutečněných vzdělávacích akcí.

 

Potřeby a nároky Justiční akademie na vzdělávání

Justiční akademie zajišťuje vzdělávání širokého okruhu osob v rámci justice. Výuka probíhá v rámci seminářů, na které se hlásí osoby napříč celou republikou. K hladkému průběhu výuky je nutné zajistit nejen samotný seminář, ale také další náležitosti s ním související, jako např. ubytování apod. Systém ASJA pomáhá zaměstnancům Justiční akademie k zajištění veškeré agendy spojené s organizací vzdělávacích akcí. E-learningový systém LMS-Unifor zjednodušuje a obohacuje prezenční výuku o multimediální možností. Navíc je provázán se samotnou organizací seminářů prostřednictví vzdělávacího portálu na míru ASJA. Vyhodnocení získaných znalostí, případně prokázání znalostí z praxe, ulehčuje systém pro online testování TSU. Díky němu se výsledky testu dozví účastník okamžitě.

  

Semináře s použitím software NET University

Vzhledem k tomu, že Justiční akademie zajišťuje vzdělávání pro širokou skupinu pracovníků justice, je nutné, aby se ke všem účastníkům dostaly veškeré potřebné informace. Vzdělávací portál ASJA zpřístupní uceleně tyto informace všem zájemcům o semináře.

V průběhu školení se využívá všech předností moderního vzdělávacího systému LMS Unifor. Zobrazení multimediálního obsahu napomáhá pochopení látky a dělá výuku atraktivnější. Přednášející mají přehled o veškerých materiálech umístěných v systému a jejich případná aktualizace není složitá.

Po ukončení výuky se k testování nabytých znalostí využívá TSU. Tento systém pro online testování nabízí komplexní prostředí pro tvorbu testů. Následné vyhodnocení je otázkou okamžiku. Odpadá monotónní a zdlouhavá práce s opravou testů a lektoři se mohou zabývat tvorbou nových výukových materiálů.

  

Současnost a reálný provoz

V současné době používá Justiční akademie systém elektronického vzdělávání pro všechny své kurzy a semináře. Nedílnou součástí výuky a certifikace je elektronické testování osob. Celkovou organizaci vzdělávání ulehčuje vzdělávací portál Asistenční Systém Justiční Akademie (ASJA)

Justiční akademie vytvořila ve spolupráci s firmou NET University novou koncepci vzdělávání odborného personálu justice. V roce 2010 uspěla Justiční akademie se žádostí o podporu individuálního projektu. Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství, který je financovaný z Programu švýcarsko-české spolupráce. Díky bezproblémové a vstřícné spolupráci s firmou NET University jsou vytvářeny v úzké spolupráci s odborníky z řad justice tři vzdělávací programy: program vstupního vzdělávání pro nové zaměstnance justice, kvalifikační program a specializační program pro personální management soudů a státních zastupitelství. Při vytváření e-learningového obsahu programů oceňujeme schopnost přizpůsobit se individuálním požadavkům zákazníka na technickou funkčnost e-modulů, profesionální projektový přístup k řízení a v neposlední řadě také výbornou a vstřícnou komunikaci.

Mgr. Jana Čechová, vedoucí vzdělávání odborného personálu, Justiční akademie Kroměříž