Církevní gymnázium Německého řáduPřípadová studie Církevní gymnázium Německého řádu

Charakteristika zákazníka

Církevní gymnázium Německého řádu je střední škola, která se od veřejných škol odlišuje nižším počtem studentů ve třídách, liberálním a přátelským přístupem pedagogů a zaváděním netradičních metod a forem výuky, které vyžadují od žáků více samostatnosti a poskytují prostor pro individuální rozvoj aktivity a odpovědnost. Z původního Moravského reálného gymnázia se transformací v únoru 2008 změnil název školy na Církevní gymnázium Německého řádu, spol. s r.o. Cílem zřizovatele gymnázia je vybudovat prestižní vzdělávací instituci se silnou vazbou na rakouské, německé a italské univerzity s důrazem na individuální přístup.

 

Inovace a ICT ve škole

CGNR je v oblasti využívání ICT velmi progresivní školou. Již několik let uplatňuje nový způsob výuky s důrazem na používání výpočetní a komunikační techniky. Do školního roku 2012/2013 dostával každý žák v prvním ročníku svůj notebook. Počínaje školním rokem 2013/2014 dostávají studenti prvního ročníku namísto notebooků tablety. Technické zázemí školy je na vysoké úrovni. Počítačová síť školy propojuje většinu učeben a všechny kabinety. V každé pracovně je k dispozici počítač s odpovídající a vyhovující konfigurací. Všichni zaměstnanci mají k dispozici vlastní notebook či tablet s mobilním připojením na internetovou síť. Ze všech počítačů je dostupný internet. Každý žák i učitel má v síti svůj účet a přidělený diskový prostor, kterým může disponovat i z vnějšího prostředí. Ke komunikaci se studenty a zákonnými zástupci používá CGNR školní informační systém CLASSIS a e-learningový systém LMS Unifor.

Potřeby a nároky

Církevní gymnázium Německého řádu je inovativní školou, která klade velký důraz na to, aby jejich studenti a absolventi měli pro dnešní dobu nejen nezbytnou ICT kompetenci, ale usiluje o to, aby studenti měli v oblasti počítačové gramotnosti nadstandardní znalosti a dovednosti. Stejně tak usiluje o to, aby z dlouhodobého hlediska obstála škola v tvrdé konkurenci středních škol, aby měla dobré výsledky hospodaření a byla finančně soběstačná.

 

Současnost a reálný provoz

K tomu, aby škola dosáhla výše jmenovaných cílů, je pro studenty ke studiu a pro pedagogy k práci zajištěno nadstandardní ICT vybavení, HW i SW vybavení. Co se týče SW vybavení, studenti, pedagogové, vedení školy i rodiče používají sofistikované systémy pro vzdělávání od NET University. Konkrétně je to několikaletým provozem na této škole se 300 studenty ověřený školní informační systém ClassIS a e-learningový systém LMS Unifor. Školní informační systém Classis je systém pro kompletní studijní agendu, pokrývá řízení školy i výuky. Je používán pro povinnou evidenci žáků, umožňuje tvorbu rozvrhu a tisky vysvědčení. Obsahuje třídní knihu, žákovské knížky, omluvenky pro rodiče, umožňuje testování studentů, dotazníková řešení, základní tvorbu rozpočtu školy, inventarizaci, elektronickou knihovnu a mnoho dalšího. Pro studium je používán i e-learningový systém LMS Unifor, ve kterém mají učitelé umístěny pro svoje studenty studijní obsahy jednotlivých předmětů. Studenti tak mohou studovat kdykoliv, kdekoliv. Což zvláště ocení ti studenti, kteří se věnují aktivně sportu a musejí si plnit kromě studia i svoje sportovní a reprezentační povinnosti. V e-learningovém systému LMS University od NET University úspěšně studovali online i významní čeští sportovci, jako např. fotbalista Tomáš  Kalas nebo atlet Ladislav Prášil.

Díky používání moderních systémů pro vzdělávání, konkrétně školnímu informačnímu systému ClassIS a e-learningovému systému LMS Unifor je také fungování školy efektivnější a škola ušetří v hospodaření školy nemalé finanční prostředky.

Spolupráci s Net University zahájila naše škola v rámci projektu Evropský učitel a Cesta kvality. Dobrá zkušenost v projektu vedla vedení školy k myšlence vytvoření vlastního školního informačního systému. Výsledkem spolupráce je systém ClassIS, který slouží k administraci celého procesu výuky a to jak pro učitele a žáky, ale i pro rodiče. Papírové učebnice jsou u nás nahrazovány elektronickými materiály a proto důležitou součástí vzdělávání je i systém LMS Unifor umožňující studium např. i žákům, kteří si současně se studiem plní i své reprezentační povinnosti. Spolupráce s firmou je na výborné úrovni. Velmi rychle zapracují do systémů všechny požadavky ze strany všech uživatelů.

Mgr. Lenka Jedličková, zástupkyně ředitele