Profil firmyNET University s.ro. je ryze česká firma, která se od svého založení v roce 2002, zabývá vzděláváním. Postupně se ze společnosti, která od počátku patří mezi poskytovatele kvalitního vzdělávací obsahu, stala významná společnost poskytující specializované informační systémy pro vzdělávání. V průběhu minulých let se zařadila díky svým kvalitním softwarovým produktům mezi české specialisty na IT technologie a získala se svými sofistikovanými informačními systémy dobré postavení na trhu vzdělávání v České republice.

Společnost NET University se zabývá službami v oblasti vzdělávání. Jedním z nejvýznamnějších produktů je e-learningový systém LMS Unifor, který NET University vyvíjí a neustále v souladu s nejnovějšími trendy zdokonaluje od roku 2002. Kromě e-learningového systému poskytuje NET University i další sofistikované systémy pro vzdělávání, jako např. školní informační systém ClassIS, systémy pro dotazníkové šetření a testování apod. NET University se také dlouhodobě věnuje realizaci vzdělávacích kurzů především v distanční, ale i prezenční formě. A také poskytuje další podpůrné služby související se vzděláváním.

V oblasti vzdělávání se NET University orientuje na primární, sekundární a terciární školství, ale i firemní sféru či veřejnou správu. Za dobu své existence má NET University značné zkušenosti v této oblasti, což může svými pozitivními zkušenostmi potvrdit mnoho spokojených zákazníků.

Naší předností a následně i konkurenční výhodou u našich zákazníků je komplexnost poskytnutých produktů a služeb pro vzdělávání. 

Vzdělávání 21. století.

NET University s.r.o.