LSD – dotazníkový ISDotazníkový systém LSD je užitečný nástroj pro realizaci dotazníkových šetření, různých průzkumů a evaluací apod. Základním rysem dotazníkového systému je jednoduchost a intuitivnost ovládání, kterou ocení jak moderátoři dotazníků, tak respondenti.

Dotazníkový systém lze s úspěchem použít pro zjišťování zpětné vazby od různých cílových skupin. Lze ho použít pro vstupní průzkum např. v personalistice nebo ve vzdělávání. Předmětem zjišťování může být aktuální stav znalostí, dovedností, ale i potřeb respondentů v oblasti vzdělávání apod. Může být užitečným nástrojem i pro zjišťování zpětné vazby od zákazníků a firemních partnerů.

Dotazníkový systém LSD lze použít pro plně anonymní dotazování, anonymní dotazování v rámci kódem chráněných skupin, řízené anonymní dotazování a kombinace kódem chráněných skupin s řízeným anonymním dotazováním.