Pro základní a střední školyPro dnešní moderní školy je nezbytné mít kvalitní školní informační systém pro řízení školy a výuky. Stejně tak e-learningový systém je dnes již téměř nutností nejen pro střední, ale už i např. základní školy. Školy všech typů totiž také musejí dennodenně prokazovat svoji konkurenceschopnost a efektivně vynakládat svoje finanční prostředky. Proto je dnes již využívání e-learningu běžným jevem i na středních a základních školách, které používají e-learningové systémy nejen jako užitečný doplněk prezenční výuky, ale např. i jako nezbytný nástroj např. pro online studium žáků a  studentů, kteří pobývají delší dobu v zahraniční nebo sportovců, kteří si plní svoje reprezentační povinnosti.

Řešení

NET University nabízí školám všech typů školní informační systém pro řízení školy a výuky ClassIS. Třídní kniha, žákovské knížky, omluvenky a další agenda, vše je k dispozici managementu školy, pedagogům, studentům i rodičům online.

Velkou výhodou je napojení propracovaného e-learningového systému LMS Unifor.

NET University disponuje kromě již zmíněného systému Unifor také kvalitním expertním a realizačním zázemím, jejichž týmy pomohou  s tvorbou e-learningového obsahu, výrobou různých nejen multimediálních doplňků, ať už např. návodových videí, instruktážních cd, korekturami i překlady apod.