PoradenstvíZkonzultujeme s Vámi Vaše přání a potřeby v oblasti vzdělávání a online vzdělávání ve Vaší škole, firmě či organizaci, provedeme odbornou analýzu Vaší situace a navrhneme kompletní řešení tak, abyste mohli efektivně, systematicky a koncepčně realizovat vzdělávání v souladu s Vašimi cíli. Součástí odborného poradenství je kromě vstupní analýzy a návrhu řešení i výstupní evaluace