NET University se stala členem Asociace společenské odpovědnosti

a-csr_logo_200x85

NET University se stala členem Asociace společenské odpovědnosti. V naší společnosti se hlásíme ke společensky odpovědnému jednání, stejně jako ostatní členové asociace. Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) je platforma, která sdružuje, propojuje a reprezentuje zájmy společensky odpovědných subjektů v ČR. Její unikátní vize zapojuje do tématu společenské odpovědnosti nejen firmy, ale i další složky společnosti včetně veřejné správy, neziskového sektoru, sociálních podniků, škol a jednotlivců. Členem Asociace je na 60 významných organizací napříč všemi sektory a regiony ČR a další přibývají.

O Asociaci společenské odpovědnosti se více dočtete jejich internetových stránkách