NET University partnerem kampaně e-Skills for Job

NET University je oficiálním partnerem kampaně e-Skills for Job, což je celoevropská kampaň iniciovaná Evropskou komisí. Jejím hlavním cílem je upozornit na již existující či nové aktivity a projekty v oblasti ICT (nejen) ve vzdělávání. Kampaň se snaží především zvýšit informovanost mladých lidí i široké veřejnosti o důležitosti IT dovedností pro kvalitní život a práci v 21. století a dále zvýšit zájem mladých lidí o studium IT a technických oborů a budoucí profesní uplatnění v této oblasti.