Lektoři NET University školí pedagogy v oblasti ICT

NET University je zapojena do projektu Digitálně a interaktivně, financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu, do něhož je zapojených více jak 700 pedagogů ze 50 základních a středních škol, je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků při integraci informačních a komunikačních technologií do výuky. Naši lektoři vedou kurzy z oblasti ICT, v první etapě vyučovali oblasti MS Office, Multimédia, Interaktivní tabule, nyní ve druhé etapě projektu školí pedagogy pro práci s konkrétními dotykovými zařízeními (tablety), přičemž důraz je kladen na praktická cvičení pedagogů a přímé využití ICT ve výuce.