E-learning a nástroje Web 2.0

V dnešním článku si představíme zajímavé projekty a produkty, které lze využít pro podporu e-learningového studia – zejména jeho multimediální a interaktivní části. Zaměříme se zejména na nástroje umožňující sdílení obsahu, tedy nástroje tzv. Webu druhé generace (Web 2.0).

A. Google Earth & Google Maps – inspirace pro výuku zeměpisu a historie

Zajímavými produkty, které umožňují snadnou práci s geografickými informacemi, mapami, 3D zobrazovacími technikami, jsou bezesporu programy Google Maps a Google Earth. Google Maps jsou kompletní mapy světa (geografické, satelitní, terénní, hybridní), které umožňují řadu pokročilých funkční jako je pohyb na mapě, zvětšování a zmenšování mapy, označování konkrétních bodů na mapě apod. Google Maps můžete snadno integrovat do vašeho vlastního vzdělávacího prostředí – pomocí několika jednoduchých příkazů zvládne integraci tohoto prostředí i uživatel s průměrnými znalostmi programování (celý proces spočívá ve zkopírování a vložení předpřipraveného kódu do webové stránky).

Google Earth

Aplikace Google Earth vám naopak umožní přeletět na libovolné místo na Zemi (zeměkouli), zobrazit satelitní snímky, mapy, terén, prostorové budovy, galaxie ve vnějším vesmíru i oceánské příkopy na mořském dně. Jejím prostřednictvím můžete zkoumat podrobný zeměpisný obsah, ukládat navštívená místa a sdílet je s ostatními. Navíc umožňuji zobrazovat 3D objekty typu budovy, terén apod. Do Google Earth můžete například promítnout stavby již zaniklých civilizací, nebo naopak plánované stavby budoucnosti, veškeré prvky mohou být doplněny o interaktivní značky, popisy, obrazovou dokumentaci apod. Zkoumat můžete například i nejhlubší části oceánu, například Mariánský příkop.

Ukázka starověkého Říma v Google Earth (video)

Komunita uživatelů Google Earth je velmi široká, proto existuje řada zajímavých architektonických projektů, které jsou uživatelům internetu zdarma k dispozici. K zobrazení následujících modelů je třeba mít nainstalovanou aplikaci Google Earth, kterou můžete získat například zde:http://earth.google.com

3D Model Prahy: 
http://bbs.keyhole.com/ubb/ubbthreads.php?ubb=download&Number=188469&filename=388674-Prague_for_visitors_ver_1.1.kmz 

Modely evropských měst (22 měst 14 států)
http://www.prokopsw.cz/cs/download/3d-cities-in-europe.kmz 

Další zajímavé modely významných světových staveb (doporučujeme)
http://services.google.com/earth/kmz/3D_Warehouse.kmz

B. Sdílené whiteboardy čili Sdílejte obraz a text

Whiteboard (online tabule) je označení pro sdílený prostor v prostředí webu, do kterého mohou uživatelé kreslit, psát, vkládat obrázky apod. Přizvaní uživatelé vidí v reálném čase, co autor kreslí, mohou do obrazovky zasahovat, doplňovat obrázek apod. Whiteboard se v e-learningu využívá například pro synchronní výklad, ve kterém vám nestačí slova. Například chatujete se studenty o nějakém problému, který je nutné vysvětlit graficky (tak, jako bychom to udělali v rámci běžné výuky). Whiteboardových řešení existuje na webu celá řada, k nejzdařilejším patří volně dostupný whiteboard ScribLink (http://www.scriblink.com/). Ten můžete využívat, aniž by byla nutná registrace. Jednoduše otevřete webovou stránku www.scriblink.com a klikněte na ikonku GetURL. Whiteboard vám vygeneruje adresu s klíčem, kterou pošlete lidem, se kterými chcete whiteboard sdílet. Pozvánku do whiteboardu můžete také poslat na e-mail.

whiteboard_scriblink

Další propracovaný whiteboard, který podporuje kolaborativní formy vzdělávání, je například Skrbl (www.skrbl.com), který umožňuje řadu pokročilých funkcí pro psaní, kresbu a sdílení obsahu.

C. Generátory pojmových a mentálních map

Dalšími zajímavými nástroji, které lze využívat v rámci e-learningu, jsou pojmové a mentální mapy. Pojmová mapa je diagram ukázující vztahy (vazby) mezi pojmy. Pojmy jsou spojené popsanými spojnicemi a vytvářejí hierarchickou strukturu rozvětvující se směrem dolů. Vztah mezi pojmy je vyjádřen právě pomocí popisku vazby, např. „způsobuje vzrůst“,“přispívá k“, atd. Pojmové mapy jsou využívány ke tvorbě nových myšlenek, přičemž se má za to, že podporují kreativitu. Proto se využívají při brainstormingu. Přestože jsou často přizpůsobené konkrétnímu uživateli, mohou být použity k vysvětlení složitých problémů.

Pro generování těchto typů map existuje řada zajímavých nástrojů. Jeden z nejlepších online nástrojů představuje projekt bubbl.us (http://bubl.us). Ten umožňuje nejen tvorbu pojmových map, ale také jejich sdílení v rámci kolaborativního vzdělávání. Na schématech tedy může spolupracovat více uživatelů zároveň.

bubbl_us

 

Dalšími zajímavými alternativami prostředí bubble.us jsou například systémy

http://www.inspiration.com/,

http://www.mindjet.com/,

http://cmap.ihmc.us/download/,

http://www.mindmeister.com/,

http://www.mindomo.com/ a další.

D. Streamujeme v reálném čase snadno a rychle

Další zajímavou aktivitou, kterou lze v prostředí realizovat, je přenos reálného obrazu a zvuku z webkamery a jeho přehrávání na webu. Streamování webkamerou můžeme použít například pro synchronní výklad, v rámci kterého chceme, aby nás žáci viděli.

Pokud nám stačí pouhá projekce obrazu do webu spojená s chatem, ideálním řešením je portálhttp://www.livestream.com. Ten totiž umožňuje vytvořit si zdarma svůj online „televizní kanál“, který lze nasdílet uživatelům webu. Tak je možné například realizovat lekci ve třídě a obraz v reálném čase přenášet na internet. Livestream je vlastně jednoduché televizní studio, ve kterém můžete v reálném čase vysílat, vysílání si uložit do podoby záznamu, chatovat s uživateli apod. Livestream lze využít jako konferenční řešení, v rámci kterého umožňuje přenášet obraz i zvuk uživatelům a vytvářet také archiv záznamů.

livestream_broadcaster

Další možností, jak využít naši webkameru, je vyzkoušet si některý z videochatů (webcam chatů). Bohužel pokud jde o videochaty, internet je doslova zaplaven velkým možstvím erotiky a pornografie spojené právě se zveřejňováním erotických či pornografických materiálů prostřednictvím internetu – a to zejména prostřednictvím obrázků z webkamer či mobilních telefonů. Jednoduchý videochat postkytuje například Google Gmail (máte-li k dispozici účet na Google, stačí si jej vyzkoušet).

Pro začátek doporučujeme vyzkoušet jednoduchá řešení videochatu v podání řešeníwww.chuppo.com a www.dialogoo.com. Zejména http://www.dialogoo.com/test.phppředstavuje jednoduché a efektivní řešení vašeho videochatu včetně zobrazování obrazu z webkamery.

dialogoo

 

E. Sdílení s Googlem aneb Co je Web 2.0

Stejně jako se vyvíjejí vzdělávací technologie, vyvíjí se i webové nástroje internetu. S příchodem nových možností sdílení informací mezi uživateli se začal objevovat termín Web druhé generace, čili Web 2.0. Na rozdíl od webu první generace, jehož úkolem bylo prezentovat informace například v rámci webové stránky firmy, zpravodajského portálu apod., Web 2.0 je postaven na co největším množství možností sdílení informací mezi uživateli a aktivně se tak podílet na vytváření obsahu na webu. Mezi nástroje Web 2.0 patří například blogy, nástroje sociálního linkování (social bookmarks tools), nástroje sdílení dokumentů, sdílené poznámkové bloky, nástroje pro sdílení videa apod. Pokud bychom měli najít nějakého „lídra“ mezi nástroji Web 2.0, bude to pravděpodobně server Google.com. Ten totiž umožňuje většinu z výše uvedeného. Pokud máte zaregistrovaný účet na Google, možná jste se již s nástroji Web 2.0 setkali. Patří mezi ně např. Google Docs (sdílení dokumentů v reálném čase), Google Notebook (sdílení poznámek v reálném čase), Google Calendar (sdílení kalendáře v reálném čase) a řada dalších. Jak vlastně takové sdílení vypadá v praxi?

Představte si, že potřebujete nějaký soubor poskytnout kolegům v práci a potřebujete od nich korekturu či zpětnou vazbu. Standardně (bez Web 2.0) to pravděpodobně provedete tak, že soubor pošlete kolegům na e-mail a počkáte na jejich odezvu. S nástroji Web 2.0 (konkrétně Google Documents/Docs) soubor nahrajete na server Google a tlačítkem sdílet jej snadno kolegům nasdílíte. Ti se k souboru dostanou a přímo na webu v něm dělají úpravy. Vy okamžitě vidíte, jaké změny doporučují, vidíte, jak kolegové mění obsah souboru, jak jej upravují, vše v reálném čase. Samozřejmě veškeré změny souboru schvalujete vy jako majitel dokumentu. Představte si, že potřebujete vytvořit projekt a potřebujete konzultovat jeho části s kolegy, kliknutím projekt nasdílíte a už sledujete oddělené komentáře a úpravy kolegů. Snadno a rychle – s nástroji Web 2.0!

Výše uvedené si můžete vyzkoušet, pokud se zaregistrujete na www.google.com (zcela zdarma). Pro začátek doporučujeme Google Notebook a Google Docs, případně Google Calendar.

F. Další zajímavé produkty

1. Glogster čili Interaktivní plakáty

Glogster (www.glogster.com) je internetová služba, umožňující vám vytvářet snadno a rychle interaktivní plakáty, které mohou kombinovat obraz, zvuk i videosekvence. Lze jej snadno využít pro tvorbu interaktivního posteru, který prezentuje konkrétní téma. Proto v rámci Glogsteru existuje část věnovaná učitelům a studentům (http://www.glogster.com/edu/). Umožňuje také vytvářet virtuální třídy studentů (až 200 uživatelů), kterým je sdílený obsah prezentován. Glogster je vynikajícím vzdělávacím prostředím, které zvládne i laik, přičemž výsledné prezentace jsou opravdu vynikající, zábavné a interaktivní.

2. Wordle čili Generátor slovních mraků

Víte, co je slovní mrak? Soubor klíčových slov na obrazovce, které jsou odlišené různými způsoby podle své frekvence v zadaném textu (např. pomocí barev, velikosti apod). Slovní mrak jednoduchým způsobem znázorňuje, které klíčové slovo je jak důležité, jak často jej uživatel hledá, jaká je jeho četnost v jazykovém materiálu. Slovní mraky jsou zajímavé rovněž esteticky. Wordle (http://www.wordle.net/) je jednoduchý ale zajímavý generátor slovních mraků, se kterým můžete hodiny experimentovat.

Takto vypadá slovní mrak kapitoly Saint-Exupéryho Malého prince

exupery

Věříme, že si všechny výše uvedené produkty vyzkoušíte a některé z nich budete aktivně využívat pro podporu vašeho e-learningu!

Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.

Blog


Fatal error: Uncaught Error: Object of class WP_Term could not be converted to string in /data/www/20683/net-university_cz/www/wp-includes/class-wp-query.php:786 Stack trace: #0 /data/www/20683/net-university_cz/www/wp-includes/class-wp-query.php(786): preg_replace('|[^0-9,-]|', '', Object(WP_Term)) #1 /data/www/20683/net-university_cz/www/wp-includes/class-wp-query.php(1783): WP_Query->parse_query() #2 /data/www/20683/net-university_cz/www/wp-includes/class-wp-query.php(3491): WP_Query->get_posts() #3 /data/www/20683/net-university_cz/www/wp-includes/query.php(98): WP_Query->query(Array) #4 /data/www/20683/net-university_cz/www/wp-content/themes/netuniversity/templates/sidebar-blog.php(4): query_posts(Array) #5 /data/www/20683/net-university_cz/www/wp-includes/template.php(772): require('/data/www/20683...') #6 /data/www/20683/net-university_cz/www/wp-includes/template.php(716): load_template('/data/www/20683...', false, Array) #7 /data/www/20683/net-university_cz/www/wp-includes/general-template.php(204): locate_templat in /data/www/20683/net-university_cz/www/wp-includes/class-wp-query.php on line 786