NET University se zapojila do kampaně Do práce na kole

NET University se zapojila do celorepublikové kampaně Do práce na kole. V průběhu měsíce května nechali zaměstnanci NET University auta doma a dopravovali se do práce a z práce na kole.