Zajistíme odborné vzdělávání pro firmy – od vyřízení žádosti o dotaci až po realizaci kurzů


Aktuální dotační titul na odborné vzdělávání zaměstnanců ve firmách je určen pro malé, střední i velké podniky, které potřebují odborně vzdělávat svoje zaměstnance. Dotace jsou až do výše 100 % nákladů. Zároveň můžete získat i příspěvek na mzdové náklady vzdělávajících se zaměstnanců. Lze využít pro jakékoliv odborné vzdělávání (cizí jazyky, ekonomické činnosti, ICT, legislativa apod.). Zajistíme pro Vás odborné vzdělávání od vyřízení žádosti až po realizaci kurzů. V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailu: university@net-university.cz nebo tel. 776 025 988.Lektoři NET University školí pedagogy v oblasti ICT


NET University je zapojena do projektu Digitálně a interaktivně, financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu, do něhož je zapojených více jak 700 pedagogů ze 50 základních a středních škol, je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků při integraci informačních a komunikačních technologií do výuky. Naši lektoři vedou kurzy z oblasti ICT, v první etapě vyučovali oblasti MS Office, Multimédia, Interaktivní tabule, nyní ve druhé etapě projektu školí pedagogy pro práci s konkrétními dotykovými zařízeními (tablety), přičemž důraz je kladen na praktická cvičení pedagogů a přímé využití ICT ve výuce.PF 2015


Všem našim klientům, partnerům a spolupracovníkům děkujeme za dosavadní spolupráci, přejeme klidné prožití vánočních svátků a jen to nejlepší do nového roku 2015.


Prezentace NET University z AEDUCI je veřejná


Na www.aeduca.cz v sekci Archiv - Archiv 2014 byla zveřejněna prezentace Mgr. Moniky Mackovíkové na téma Trendy v e-learningu - využítí LMS ve firemní praxi, kterou přednášela na letošním 10. výročním festivatu AEDUCA s mottem festivalu „PERSPEKTIVY TECHNOLOGIÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ“. Zároveň se můžete podívat i na další prezentace z přednášek, který letošní rok na AEDUCE proběhly a věnovaly se vzděláváním dospělých.

Na prezentaci si můžete podívat i zde (nemusíte stahovat velký zip soubor se všemi přednáškami). Listopadové novinky v LMS Uniforu


LMS Unifor

LMS Unifor neustále pro své uživatele vyvíjíme a přizpůsobujeme je požadavkům našich klientů. Právě z těchto požadavků vzešly některé z níže uvedených změn.

Aktuálně proběhlo nahrání upgradu LMS Unifor 2.17, který uživatelům přináší nové vylepšení v oblastech disciplíny a kapitoly, v testovacích modulech nebo v dotaznících. Zároveň byly nahrány i další změny. Vybíráme nejzajímavější aktualizace - Docx převodník, vytvoření nových volných kapitol, nový způsob hodnocení v testovacích modulech, nový typ otázky typu Drag & Drop, tisk výsledků u dotazníků a byl vytvořen globální slovník pojmů, atd.

Veškeré aktualizace naleznete zde nebo můžete, pro bližší informace, kontaktovat naši zákaznickou podporu.NET University na 10. ročníku Festivalu vzdělávání dospělých


aeduca
NET University se představí na Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA 2014, jehož desátý ročník se uskuteční ve dnech 9. a 10. října ve Vlastivědném muzeu a Arcibiskupském paláci v Olomouci. V rámci panelu ICT nástroje ve vzdělávání bude mít Monika Mackovíková příspěvek na téma Trendy v e-learningu. Využití LMS ve firemní praxi. Společně se zástupkyněmi Justiční akademie České republiky bude pak na samostatném workshopu prezentováno Vzdělávání odborného aparátu soudů a státních zastupitelství. Součástí workshopu pak bude i ukázka využití moderních technologií ve vzdělávání v justici. Účastníci workshopu si také budou moci vyzkoušet vytvářet online testy ke konkrétnímu vzdělávacímu obsahu. Tak neváhejte a přihlašte se. Více informací na www.aeduca.cz.Slavnostní převzetí smlouvy k inovačním voucherům


Ředitelka NET University Monika Mackovíková převzala dnes z rukou hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila a náměstka Pavla Šoltyse smlouvu o spolupráci k inovačním voucherům. Inovační voucher použije NET University na průzkum v oblasti školství Olomouckého kraje. Práce na průzkumu, který je realizován ve spolupráci s Katedrou politologie a evropských studií, již započaly. Předmětem zjišťování, vedeného doc. Šaradínem a doc. Lebedou z KPES, jsou ICT, školní informační systémy a e-learning ve školách v Olomouckém kraji. Výsledky bude mít NET University k dispozici v říjnu 2014.

http://www.kr-olomoucky.cz/uspesni-zadatele-o-inovacni-vouchery-si-dnes-prevzali-smlouvy-aktuality-3371.html

Inovační voucher 2014

 

 NET University se stala členem Asociace společenské odpovědnosti


a-csr_logo_200x85

NET University se stala členem Asociace společenské odpovědnosti. V naší společnosti se hlásíme ke společensky odpovědnému jednání, stejně jako ostatní členové asociace. Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) je platforma, která sdružuje, propojuje a reprezentuje zájmy společensky odpovědných subjektů v ČR. Její unikátní vize zapojuje do tématu společenské odpovědnosti nejen firmy, ale i další složky společnosti včetně veřejné správy, neziskového sektoru, sociálních podniků, škol a jednotlivců. Členem Asociace je na 60 významných organizací napříč všemi sektory a regiony ČR a další přibývají.

O Asociaci společenské odpovědnosti se více dočtete jejich internetových stránkáchNET University na e-learning Summit Tour ve Vídni


4. června se uskutečnil ve Vídni e-learning Summit 2014. Významná konference o e-learningu, online vzdělávání, trendech a současné realitě nejen ve firemním vzdělávání byla určena především pro experty v oblasti e-learningu, poskytovatele LMS systémů a zástupce firemního i vysokoškolského sektoru z německy mluvících zemí. NET University se jí také zúčastnila a byla zároveň jediným reprezentantem poskytovatelů LMS systémů a dalších sofistikovaných nástrojů pro vzdělávání z České republiky.NET University partnerem kampaně e-Skills for Job


NET University je oficiálním partnerem kampaně e-Skills for Job, což je celoevropská kampaň iniciovaná Evropskou komisí. Jejím hlavním cílem je upozornit na již existující či nové aktivity a projekty v oblasti ICT (nejen) ve vzdělávání. Kampaň se snaží především zvýšit informovanost mladých lidí i široké veřejnosti o důležitosti IT dovedností pro kvalitní život a práci v 21. století a dále zvýšit zájem mladých lidí o studium IT a technických oborů a budoucí profesní uplatnění v této oblasti.