Několik poznámek k evaluaci e-learningového vzdělávání

V posledních letech zaznamenalo e-learningové vzdělávání mohutný rozvoj – ať již v oblasti vývoje e-learninových vzdělávacích technologií či v rámci tvorby různých e-learningových vzdělávacích kurzů.

Protože e-learningové vzdělávání odděluje fyzicky vzdělavatele a vzdělávané, bylo a je třeba srovnat, nakolik je takto realizované vzdělávání efektivní a zda je srovnatelné s prezenčními formami vzdělávání. Proto vznikla řada postupů, jak ověřit kvalitu tohoto vzdělávání = evaluační metody a techniky. Co vše lze vlastně v rámci e-learningu evaluovat, sledovat a hodnotit?

1. Evaluace lidských zdrojů

Evaluace lidských zdrojů znamená hodnocení činnosti tutorů, studentů a managementu e-learningového kurzu. V rámci tutorské práce lze hodnotit např. časovou prodlevu mezi otázkou studenta a odpovědí tutora, odevzdáním a ohodnocením studentské práce, zapojení tutora do diskuse, ochota tutora řešit studijní problémy vzdělávaných, kvalitu klasifikace studentských prací (ne pouze formální uznání práce), profesionalita a odbornost tutora, styl komunikace tutora apod. V rámci evaluace studenta lze sledovat úspěšnost studia (na základě hodnocených prací), aktivitu studenta (v rámci diskuse, chatu apod.), zodpovědnost studenta za plnění studijního plánu (úkoly odevzdané v termínech, kvalita zpracovaných prací), předpoklady studenta pro zvládnutí e-learningového studia (sebekázeň, zodpovědnost) apod. Stejně tak lze sledovat, nakolik je student schopen učit se z elektronického textu (řada studentů si musí materiály vytisknout), jak udrží pozornost, jak je aktivizován a motivován pro studium jednotlivých částí distančních opor apod. Evaluovat lze také management e-learningového kurzu, který zodpovídá za fungování tutorského týmu a za studium jako celek. V rámci evaluace managementu lze sledovat např. jak vedení kurzu motivuje tutory, jak kontroluje jejich práci (frekvence, důslednost), zda dodržuje systém sankcí apod.

2. Evaluace vzdělávacího obsahu

Nejběžnějším typem evaluace je hodnocení kvality vzdělávacího obsahu. Zde hodnotíme například metodické zpracování vzdělávacích materiálů (distančních opor), srozumitelnost a jasnost textu, logickou strukturu materiálu, aktuálnost a aplikovatelnost studijního materiálu vzhledem k praxi, vizuální atraktivnost a multimedialitu materiálu apod.

3. Evaluace procesů

V rámci realizace e-learningového vzdělávání probíhá řada procesů, na které se často v evaluaci zapomíná. Tyto procesy probíhají mezi všemi účastníky e-learningového vzdělávání a jejich dodržení a naplnění je pro úspěšnost e-learningu velmi důležité. Základním procesem, který je všudypřítomný, kdekoli pracuje hierarchicky uspořádaný pracovní tým, je proces vedení či řízení lidí. Tento proces je realizován mezi tutorem a studentem, manažerem a tutorem, případně mezi studenty navzájem. Vedení lidí znamená, že je tutor vybaven řadou dovedností, které jsou pro jeho práci s lidmi nutné. Patří mezi ně např. schopnost motivovat studenty, aktivizovat je, verifikovat jejich výsledky, pomáhat s řešením obtížných situací, být důsledný apod. Další procesy, které lze sledovat, je například plnění harmonogramu studia, dále organizace celého studia, organizace a průběh tutoriálů apod.

4. Evaluace vzdělávacích technologií

E-learningové studium je zprostředkováno pomocí vzdělávacích technologií, nejčastěji prostřednictvím tzv. LMS (learning management systems čili systémy pro řízené/řízení vzdělávání). Tyto systémy mohou rovněž projít evaluací, která se zaměřuje na: stabilitu systému, ergonomii systému, uživatelskou přívětivost systému, dostupný helpdesk, komunikační nástroje systému, uživatelské nástroje pro studenty, tutory, autory, náročnost na HW a SW, integrované evaluační nástroje a v neposlední řadě cena systému. Řada systémů je pro běžné využití např. v základním či středním školství téměř nedostupná (ceny LMS často přesahují stovky tisíc korun).

5. Evaluace dalších faktorů

Evaluovat lze také další faktory, které vycházejí z ADDIE strategie tvorby kurzů. Například evaluujeme, nakolik kurz reaguje na potřeby trhu/společnosti, nakolik je kurz udržitelný, zdali bude naplněn, zda lze po ukončení studia nabídnout absolventům další vzdělávací možnosti, jak kurz ovlivňuje (reálně/potenciálně) nezaměstnanost v regionu, jak je certifikován a jaký zájem o tuto certifikaci ze stran studentů bude. Jistě naleznete i další důležité faktory.

Evaluace je nutnou součástí každého vzdělávacího kurzu, neměla by však být pouze samoúčelná. Výsledky evaluace musí být vždy funkčně využity pro další rozvoj kurzu, připomínky a kritické poznámky je třeba zhodnotit a zapracovat tak, aby kvalita e-learningu trvale rostla.

Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. 

Blog


Fatal error: Uncaught Error: Object of class WP_Term could not be converted to string in /data/www/20683/net-university_cz/www/wp-includes/class-wp-query.php:786 Stack trace: #0 /data/www/20683/net-university_cz/www/wp-includes/class-wp-query.php(786): preg_replace('|[^0-9,-]|', '', Object(WP_Term)) #1 /data/www/20683/net-university_cz/www/wp-includes/class-wp-query.php(1783): WP_Query->parse_query() #2 /data/www/20683/net-university_cz/www/wp-includes/class-wp-query.php(3491): WP_Query->get_posts() #3 /data/www/20683/net-university_cz/www/wp-includes/query.php(98): WP_Query->query(Array) #4 /data/www/20683/net-university_cz/www/wp-content/themes/netuniversity/templates/sidebar-blog.php(4): query_posts(Array) #5 /data/www/20683/net-university_cz/www/wp-includes/template.php(772): require('/data/www/20683...') #6 /data/www/20683/net-university_cz/www/wp-includes/template.php(716): load_template('/data/www/20683...', false, Array) #7 /data/www/20683/net-university_cz/www/wp-includes/general-template.php(204): locate_templat in /data/www/20683/net-university_cz/www/wp-includes/class-wp-query.php on line 786